Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana  - 5
  • Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana  - 5
  • Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana  - 4
  • Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana
  • Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana
  • Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana

Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana

2,25 €

Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana musa acuminata zebrina

Τιμή για το πακέτο των 3 σπόρους.

The blood banana (Musa acuminata ssp. zebrina), is a subspecies of the wild banana Musa acuminata native to Sumatra, Indonesia. The blood banana is an ornamental plant

Σπόροι σε πακέτο :
Ποσότητα
Χωρίς απόθεμα

This item has been sold

54
times

Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana

Τιμή για το πακέτο των 3 σπόρους.

The blood banana (Musa acuminata ssp. zebrina), is a subspecies of the wild banana Musa acuminata native to Sumatra, Indonesia. The blood banana is an ornamental plant, named for the dark red patches on its leaves, though its small seeded fruits are also edible.

Description

Blood bananas are characterized by dark red patches of variable sizes on their dark green leaves. Their pseudostems are characteristically very slender. They bear small slender fruits filled with grape-like seeds.

Taxonomy and nomenclature

The blood banana is a subspecies of the wild banana species Musa acuminata, one of the two ancestors of modern edible bananas. They were once classified as separate species under the now invalid names (synonyms) Musa zebrina and Musa sumatrana. They were also sometimes incorrectly classified as cultivars.

Blood bananas are also known as the red banana tree though it should not be confused with the red banana cultivar. Other common names in English include seeded red banana, Sumatra ornamental banana, and maroon-variegated banana plant. They are also known as banano rojo in Spanish, ゼブリナバナナ (zeburina banana) in Japanese, กล้วยมะนี (kluai ma ni) in Thai, and chuối kiểng in Vietnamese.

Distribution

Blood bananas are native to Java, Indonesia. They are notable for being one of the earliest banana subspecies to be spread by humans out of Southeast Asia. Introduced eastward to Africa, it became the ancestors for the genetically distinct and commercially important East African Highland bananas (Mutika/Lujugira subgroup of the AAA group).

It is probably the only seeded banana to ever be introduced into Hawaii before European contact. It is known as the Mai'a 'Oa in Hawaiian, though the name is also applied to the species Musa balbisiana which was introduced later on.

V 150 MAZ