Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning 0 - 1
  • Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning 0 - 1

Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning

0,00 €
Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning
Tobaksplantan kommer från familjen solanaceae som är potatisväxter, typ potatis, tomat, paprika, chili m.fl. Alla dessa arter har sitt ursprung i Sydamerika. Kallas även Nattskuggeplantor. Inom tobaksorterna finns det ca ett sextiotal sorter. Till cigarettobak , piptobak och snustobak används vanligen Virginiatobak blandad med andra
Kvantitet
Slut i Lager

Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning

Tobaksplantan kommer från familjen solanaceae som är potatisväxter, typ potatis, tomat, paprika, chili m.fl. Alla dessa arter har sitt ursprung i Sydamerika. Kallas även Nattskuggeplantor.

Inom tobaksorterna finns det ca ett sextiotal sorter.

Till cigarettobak , piptobak och snustobak används vanligen Virginiatobak blandad med andra sorter. Virginian fungerar som en grundtobak framförallt till cigarett tillverkningen. Den är mild i sin smak och lågt nikotininnehåll. Genom att tillsätta en annan typ av tobak erhålls en blend, som i smak och nikotininnehåll varierar.

Länkar

odling

 

Tobaken odlas också för sitt utseende. Den är ståtlig. Kan bli upp till två meter eller mer, och har klockliknande, trumpetliknande blommor i färger från vit, gul, rosa,röd och purpur.

De sorter vi erhåller är till bägge ändamålen och aklimatiserade till nordiskt klimat. Varje förpackning innehåller 100+ frön.

I vårt sortiment ingår även vissa kulturellt odlade skandinaviska sorter, Nicotiana Rustica.

 

Att odla tobak är som att odla tomater

Tobaksodling är lika enkelt som att odla tomater. Den enda skillnaden är förkultiveringen som startar redan februari, mars eller fyra till sex veckor innan frostrisken är över. Tobaksplantan tål över huvud taget inte frost, och därför kallar vi den ettårig. I ett tropiskt klimat är den flerårig. Därför kan man låta plantor övervintra inomhus med artificiellt ljus de mörkaste månaderna.

 

Plantering av tobaksfrön förkultivering av tobaksfrö

Tobaksfrön är oerhört små, typ spetsen på en nål. Ett gram tobakfrö blir ca 10.000 frön. För att plantera dessa krävs lite speciell teknik av olika slag. Man kan använda krita som man lägger fröna i för att färga dem så man ser var man har planterat. Själv använder jag en pipett som jag suger upp fröna med, och sedan försiktigt fördelar dem över jorden.

 

Odla egen tobak -Att förkultivera

-På själva förkultiveringsplatsen använder jag ett tråg med hål i botten (ca 30x20 cm) till 100 frön. I botten på tråget läggs hushållspapper eller täckduk innan man lägger på ett 5-10 cm tjockt jordlag. Jordens kvalitet bör vara av samma typ som till tomatodling. Fröna fördelas jämnt över denna yta och skall ej täckas med jord, de är ljusspirande. Därefter sprayas tråget med finfördelat vatten.

Tråget täcks med en genomskinlig plast för att hålla luftfuktighet och genomsläpp av ljus. Idealisk temperatur är ca 20-25 grader Celcius.

Odla egen tobak -förgrodden tobaksgrodd

Efter ca fem till tio dagar börjar fröna spira och små millimeter stora hjärtblad visar sig. När man ser att de flesta frön spirar avlägsnas plasten och tråget vattnas underifrån och sprayas med jämna mellanrum ovanifrån.

Nu utvecklas rotsystemet och plantan växer mer neråt än uppåt. När plantan har nått en storlek där hjärtbladen ersatts av vanliga blad, vilka bildas parvis, kan omplantering ske.

förkultivera

förkulivera 2

 

Omplantering av tobaksplantor till större krukor

När tobaksplantan har fått ca fyra nya blad omplanteras de i större krukor. Man får vara mycket försiktig när man skiljer tobaksplantan från tråget. Använd en sked eller dylikt utan att skada rötterna allt för mycket. Är frostrisken över kan tobaksplantorna planteras direkt utomhus på en solrik plats i samma jordtyp som ursprunget, eller i en oppblandad jord som har dränering och näring.

Omplanterin

 

 

Omplantering utomhus

Tobaken kräver en näringsrik jord, vatten och ljus. Jorden skall vara väldränerad och ha ett pH på 5,5-6,5. Den är lätt att odla och kan klara perioder utan vatten o även näring. Vill man ha ett optimalt utbyte så passar man sina plantor genom att tillgodose just dessa faktorer. Vattnet skall helst vara fritt från klor, typ regnvatten eller sjö o bäck vatten.

 

Odla egen tobak gödning vid plantering

Gödning kan vara stallgödsel eller annat organiskt nedbrutet material, typ kompost!

Hästgödsel är det bästa och är kanske både enklast och billigast att få tag på.

Man kan kombinera vattning och gödsling genom att upplösa gödsel i vattnet och sen ge detta till plantorna med några veckors mellanrum. Detta bör ske när man vet att det inte blir regn i dom närmaste dagarna.

 

Vattna nyutsatta tobaksplantor

Efter utplantering får plantorna inte torka ut. tobaksplantor innan utplaceringDe skall ha vatten för att bilda ett rotsystem som håller plantan stående upprätt och samtidigt kunna nå fukten som finns under jordytan. Detta tar tid att utveckla dessa rötter och man får räkna med en långsam start av plantornas rotbildning, kanske en månad innan man ser en tillväxt ovan jord.

När rotsystemet har funnit sej tillrätta startar själva plantan en tillväxt som brukar förvåna dom flesta. Den kan växa med 5-10 cm. per dygn.

 

Skydda nyutsatta tobaksplantor

Vid utplantering skall man tänka på att plantan inte är van till direkt solljus och därför får man aklimatisera den till solens strålning genom att ge den några timmar i sol o sedan i mer skyddat läge, eller täcka med en fiberduk i några veckor.

Även temperaturskillnaderna dag och natt kommer att ge plantan en chock i början av mötet med utomhusklimatet.

 

En tobaksplanta har en livscykel på 100- 150 dagar, från sådd till skörd.

Tiden variera lite men det är en riktlinje för var man kan odla tobak utan frostrisk. Alltså 3-5 månader.

När plantan kommit till blommningsstadiet skall man välja om man vill ha frön eller bara tobak.

Då blomproduktionen tar nästan all näring ur plantan så plockar man bort blomanlagen för att ge denna näring till plantans utveckling och då även bladen.

 

Sidoskott och blommor av tobak

Tar man bort blommställningarna kommer plantan att ge sidoskott för att utveckla blommor på dessa. Precis som Tomatplantan.

Genom att plocka även dessa "tjyva" så stressas plantan att fortsätta växa på höjd och ge fler blad.

-Har själv lyckats med att få plantor i 30 literskruka att bli 210 centimeter hög (Virginia Gold) med blommor!

Det finns exempel på plantor som blir 3 meter höga….

 

För fröodling väljer man de stora och mest frodiga plantorna och låter dom gå i blommning.

Blommorna drar till sig insekter som bin o olika svärmare som pollinerar och ser till att fröproduktionen upprätthålls för artens överlevnad.

 

Blomstertobak: Alata - Jasmin tobak eller blomster tobak

De doftar mest om natten och speciellt Alata tobaken har en doft som vi människor upplever som jasmindoft, därav har den fått namnet Jasmintobak eller blomstertobak.

Alata är en mycket populär prydnadsplanta med sina olikfärgade blommor och långa blomningsperiod (juni- till frosten kommer). Har en utmärkande jasmindoft på kvällar o bör planteras i närheten av uteplatser eller även inomhus för sin doft. Den har lågt nikotininnehåll men används av tobaksodlare som smaksättare till andra sorter som virginian. Ger en lite cigarliknande smak. Alata finns med vita blommor eller rödaktiga till djupt vinröda. Kallas även persisk tobak. (Se bilden till vänster) Skall dessa användas till tobak skall blommorna plockas bort.

 

Kultursorter tobak

De kultursorter vi tillhandahåller är Rustica nicotiana. Dessa sorter har gula blommor och ett högre nikotininnehåll men mindre plantor. Rustica är även en vildväxande sort i många länder.

 

Skandinavisk tobak förr i tiden till cigarr, cigarett och snustillverkning

bondtobak och användes i Skandinavien till cigarr och snustillverkning, speciellt under världskrigen då tobaksimporten var mycket begränsad. Transporten av tobak gick med skepp och dessa blev priorterade att delta i krigsmaskineriet. Således skapades en tobaksindustri i Skandinavien för att göra länderna självförsörjande med tobak. Historiken runt dessa odlingar och odlande är omfattande och kan för den intresserade finnas under rubriken, Historia eller länkar.

 

Svenska Tobaksmonopolet

Svenska Tobaksmonopolet bildas 1915, mitt under brinnande världskrig med Oscar Wallenberg som direktör. Svenska staten socialiserade denna lukrativa handel för finansiering av den första allmänna folkpensionen i Sverige, vilket var den första socialförsäkringen i världen för hela befolkningen, införd 1913, dels för upprustning av det svenska försvaret. Den småskaliga cigarr- och snustillverkningen köptes upp av monopolet,  varefter odlarna endast kunde sälja sin tobak dit.

 

Skörd och behandling av tobak

Att skörda tobak för hobbybruk sker enklast genom att handplocka bladen. När de nedersta bladen börjar bli gulaktiga kan skörden starta.

Man tar de blad som gulnar och knäcker bladet ned mot stammen med ett snabbt o bestämt ryck.

 

Tobaksblad mognar alltid nedifrån och uppåt så skördeperioden blir utdragen på grund av detta.

Har man många plantor så är det en fördel genom att du kan sortera och rengöra bladen samt hänga dom till torkning i omgångar.

Det är mycket bättre än att försöka med hundratals blad samtidigt och inte hinna med i den processen.

 

Sortera tobaksblad efter storlek tobaksblad på torkning för att underlätta hanteringen av bladen senare under torknings och fermenterings processen.

 

Tvätta tobaksbladen gör man för att få bort jord o annat som fastnar på dom körtlar som finns på bladen. En annan viktig anledning är att det finns massor av döda insekter som försökt suga vätska ur bladen och dött av nikotinet. Att få bort allt dessa föroreningar ger en absolut perfekt tobak.

 

Tobaks bladen hängs sedan upp antingen inom eller utomhus.

Här kommer man in på olika metoder. En genomgående och kanske den viktigaste är att inget mögel bildas på bladen under torkning samt att det gröna klorofyllet och stärkelsen i bladen skall brytas ned till socker, bladens färg förändras til gyllengult eller brunaktig färg. Denna del av behandlingen kallas "curing".

 

Att odla egen tobak torkning och olika metoder

De vanligaste är luft, rök, sol eller värme torkning.

Alla utgår från att starta med att hänga bladen i mittnerven/stjälken genom att trä en tråd av stål eller annat hållbart material någon centimeter in på nerven där bladet börjar.

Bladen ska hänga med ett mellanrum så luft kan cirkulera fritt och undvika mögelbildning. Det är viktigt att ventilationen är god, speciellt inomhus.

En fläkt är perfekt, men utan värme.

 

Luft Torknig av egen odlad tobak

Används främst vid tillverkning av cigaretter och cigarer. Ger en ljusgul färg, med en hög sockerhalt och en medel-till hög nikotinhalt. Denna process Kräver en sluten byggnad utrustad med ett ventilationssystem och en källa till värme och en luftfugtihet runt 40- 70 %. Beroende på temeratur sker färgförändringen inom några veckor.

 

Eld torkning Eldtorkad tobak blir allmänhet mörkbrun, används främst för blandningar piptobak, snus och tuggtobak och har en låg sockerhalt men hög nikotinhalt. Eld/röktorkning sker i ett utrymme som kan klara en eller flera eldar i någon veckas tid. Här sker torkning och smaksättning av bladen men denna metod är mest för pip o cigarett tobak.

 

Sol  torkning av odlad tobak

Soltorkning förgår i solljus. Av alla Sun-cured tobak, den mest kända är de så kallade orientaliska tobak i Turkiet, Grekland, Jugoslavien och närliggande länder. Dessa används i cigaretter, och har karakteristiska arom. De har låg både socker och nikotin halt.

 

Lämna någon centimeter mellan bladen under torkning

Bladen hängs ovansida mot ovansida eller omvänt.

Efter några veckor har den kemiska processen omvandlat klorofyllet från gulgrönt till gult eller brunt och bladen har genomgått den första behandlingen.

 

Luftfuktighet och temperatur under "curing" stadiet. Det är i detta stadium bladen får sin färg och klorofyllet bryts ned.

Det krävs en viss luftfuktighet runt 60-80% och en temeratur mellan 15-40 grader C.

Ju högre temperatur desto snabbare sker processen. Detta kallas "curing". Denna behandling kan ske på olika sätt men för enkelhetens skull nämner jag den enklaste.

-Vill man söka mer runt detta så har internet massor av information, "curing tobacco".

Torkas bladen för fort så sker inte processen korrekt så därför är luftfuktigheten mycket viktig.

- Den optimala luftfuktigheten 70% och temperatur på 40 grader C.

 

Fermentering av egen odlad tobak

När bladen fått sin gulbruna färg kan man fermentera eller bara lagra på en mörk, sval plats, typ vind eller loft.  med en fuktighet runt 30-50% i minst ett år.

Fermenteringen sker då långsamt i bladen. Denna metod har en process på flera år för att oppnå en bra tobak.

- Vill man påskynda denna process finns olika knep där behållare, fukt och värme utgör de element som behövs.

 

Enklast är att använda sig av en behållare, typ mörk plastspann med lock eller en glasbehållare på minst 2-3 liter. Lägg bladen med stjälken uppåt tillsätt 15-20% vatten, stäng locket o placera behållaren mörkt i ett par veckor i en temperatur runt 20-25 grader C.

Varje dag skall locket tas av och burken luftas så att ammoniak o andra skadliga ämnen som bildas under jäsningen (fermentering) försvinner. samtidigt avdunstar den kondens som bildats.

Efter några veckor har bladen "mognat" och tobaksdoften börjar bli markant. Denna metod gäller små mängder typ 10- 20 gram.

 

När tobaksbladen torkat helt, även bladnerven, kan man tillsätta en blandning av honung och vatten. Blanda 1 tesked honung med 2 koppar varmt vatten, spraya detta över bladen i behållaren och stäng locket. Detta gör man för att få en naturlig jäsning som möjligt. Ett helt torkat blad förlorar flyktiga aromatiska oljor och även nikotinhalten minskar. Dörfär är bästa sättet med denna metod att efter skörd hänga bladen i skugga utomhus under tak tills de är så torra att de har en fuktighet på 15-25% i bladnerven och bladet, sedan ner i behållaren o låta den fukten som finns i bladet sköta jäsningen.

Då behåller man de flesta ämnen i bladen som aromatiska oljor och även nikotinhalten.

Efter några veckor har kondensen upphört och fuktfördelningen är jämt fördelad i bladen.

Låt stå en månad

Då stänger man behållaren och låter den stå orörd i 1 månad utan att frestas öppna den. Är det en glasbehållare kan man se in o upptäcka mögel tidigt viket gör den till bästa aternativet. Om man öppnar o stänger hela tiden släpper man in mögelsporer, så låt bara behållaren vara i en månad. Om det skulle trots allt bildas mögel så startar det på bladstjälken och sprider sig vidare till de andra bladen. Tvätta dina händer o öppna då locket så du kan ta bort det angripna bladet. Låt behållaren stå en timme utan lock så behållaren luftas ur. Man kan lägga en duk över under tiden.

När väl bladen har "jäst" färdigt är det dags för lagring och mognad. Stjälken skall avlägsnas. Man tar bladet och viker det så att insidan av bladet vänds mot insidan, då kommer" venen"att bilda en rygg. Lägg ena handen på bladet och med den andra drar du stjälken ner mot bladspetsen. Gör detta med alla blad så är dom klara för lagring. Bästa lagringsbehållare är glasburkar med skruv lock.

 

En sista behandling innan lagring är att spraya med en honungsblandning, 1 kopp vatten + 1 tesked honung, på bladen. Honung har en naturlig antibakteriell funktion som skyddar bladen under lagringen. Låt överskottet av vätskan dunsta över en natt, stäng sedan burkarna o låt stå minst ett par månader innan användning. Obs, undvik kranvatten som är klorerat. Använd en honung som är ekologisk.

Det är som med vin att det blir bara bättre av lagring!

Det finns även en beskrivning av fermentering i den bildserie vi bifogar....

0000045

Datablad

NO PAYPAL
Denna produkt kan inte köpas och betalas med PayPal och kort